षहरीकरण : विकसीत देष व भारत

Keywords : शहरीकरण, आर्थिक विकास, नागरी प्रदेश, विकसीत देश


Abstract

जागतिक स्तरावर आर्थिक विकास व शहरीकरणाचा विचार करता विकसीत देशात शहरीकरण जास्त आहे व आर्थिक विकासही इथेच जास्त घडून आला आहे. भारतासारख्या विकसनशिल देशात ही क्रिया मंद आहे. जागतिक विकासीत देशाच्या स्पर्धेत उतरण्याचा भारताचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे सरकारतर्फे शहरी विकासासाठी व्यापक स्तरावर धोरण आखले जात आहेत. त्याचा परिणाम अलिकडे भारताच्या शहरीकरणात वाढ होणार आहे. प्रस्तुत शोधनिबंधात विकसीत देश व भारताच्या शहरीकरणाचे तुलनात्मक अध्ययन करण्यात आले आहे

DownloadComments
No have any comment !
Leave a Comment